CENTRUM CERTYFIKACJI «EXPERT»

Centrum Certyfikacji EXPERT świadczy usługi w zakresie obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji, badania przemysłowego i bezpieczeństwa pożarowego, opracowania dokumentacji technicznej, państwowej rejestracji produktów i wiele innych. Wśród partnerów Centrum Certyfikacji EXPERT znajdują się zarówno wielokierunkowe centra testowe, jak i szereg jednokierunkowych wyspecjalizowanych laboratoriów, które umożliwiają testowanie produktów pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, GOST-ów i standardów międzynarodowych. Firma współpracuje tylko z akredytowanymi przez Federalną Służbę do akredytacji jednostkami certyfikującymi i laboratoriami, które mają prawo do przeprowadzania badań i certyfikacji wyrobów. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego +48 570 201 600 lub pozostawienia wiadomości e-mail info@cce.com.pl

Kontakt

 • Adres:
  ul. Wojciecha Chrzanowskiego 2 113
  04-381 Warszawa
 • Tel.: 570201600

 • NIP: 701-06-31-421
 • Adres WWW: cce.com.pl

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Aleja Solidarności 117
  00-140 Warszawa
 • Tel.: +48 570 201 600

Usługi

Centrum Certyfikacji EXPERT oferuje pełny zakres usług zakresu certyfikacji wyrobów:

- Сertyfikacja/deklarowanie zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (certyfikacja EAC)

- Wyrobienie Świadectw rejestracji państwowej

- Opracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu (МSDS)

- Wyrobienie pism odmownych

- Obliczenia wytrzymałościowe

- Opracowanie uzasadnień bezpieczeństwa

- Wyrobienie orzeczeń eksperckich (świadectw sanitarno-higienicznych)

- Certyfikacja/deklarowanie na Ukrainę

- Wyrobienie Certyfikatów/deklaracji przeciwpożarowych

- Сertyfikacja dobrowolna w systemie GOST R

- Jak również załatwienie formalności związanych z innymi zezwoleniami

Formularz kontaktowy

 __  _____   _____  _______ 
 /_ | | __ \  / ____| |__  __|
 | | | | | | | | __   | |  
 | | | | | | | | |_ |  | |  
 | | | |__| | | |__| |  | |  
 |_| |_____/  \_____|  |_|